DR VESNA RANĐELOVIĆ: LICENCA ZA RAD GERONTOLOŠKOM CENTRU KRAGUJEVAC

Gerontološki centar rešen da medju prvima dobije licencu za rad, odnosno da uđe u akreditaciju ustanove za koju su već spremni drugi i treći blok. Ipak, neki propisi su teško ispunjivi kao izgradnja lifta u Upravnoj zgradi, presređivanje soba da imaju više kvadrata i kupatila i za to im treba državna pomoć. Gerontološki centar inače uveliko inovira svoj rad. Nedavno je otvoren ultra moderan fizikalni centar koji je otvoren i za građanstvo, doziđuje se trpezarija u bloku gde su lica sa pojačanim nadzorom (dementna lica) a ideja je da se osnuje i blok u kome bi se razvila neka vrsta palijativne nege.